Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Anskaffe lønns- og personalsystemer er vår kjernevirksomhet

Vurderer dere anskaffelse av nye systemer for HR og/eller lønn? Vi er en uavhengig rådgiver som kan hjelpe dere i anskaffelsesprosessen av nytt system. Lønns- og HR-system byttes i gjennomsnitt ut hvert 10.-15. år. Har dere den ekspertisen som kreves til et så omfattende prosjekt?

Hvorfor velge oss:

  • Vi kjenner styrker og svakheter hos alle leverandører i markedet
  • Vi trygger prosjektet i henhold til økonomi, fremdrift og kvalitet
  • Dere får like tung kompetanse på deres side av bordet som leverandørene har på sin

 

Uavhengig bistand ved innkjøp av nytt system

Vi har høy kompetanse på både norske, nordiske og internasjonale systemer og leverandører innen lønn og HR og tilbyr uavhengig bistand og rådgivning i forbindelse med anskaffelsesprosessen.

 

Alle kunder har unike krav til systemer og prosesser

Sammen med kunden lager vi en omfattende kravspesifikasjon basert på en grundig behovsanalyse. Vi besitter kompetanse på både tekniske, faglige, økonomiske og juridiske krav og finner de leverandørene som passer akkurat din bedrifts krav til systemstøtte.

 

Vi fastpriser våre tjenester

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av prosessen og de aller fleste av våre tjenester fastprises for å gi kunden maksimal trygghet.

 

Vi hjelper dere med:

  • kravspesifikasjon
  • integrasjonsanalyse
  • leverandørkvalifisering
  • tilbudsevaluering
  • beslutningsstøtte
  • kontraktsforhandlinger

 

Etter anskaffelsesprosessen kan vi bidra i alle faser av implementeringsprosjektet.

 

Vurderer dere å kjøpe nytt system eller bytte tjenesteleverandør? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer