Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Innkjøp og kontrakt

Vi er spesialister på kontraktsforhandlinger ved kjøp av lønns- / HR-systemer eller outsourcing av lønn.

Normalt er en kontrakt svært stor og består av mange elementer. Alle leveransens avtaler skal forhandles frem samtidig, inkludert SLA og detaljert beskrivelse av roller og ansvar. Vi forhandler frem kontrakten med leverandøren slik at den inneholder alle de krav og elementer som ble kartlagt i kravspesifikasjonen.

 

Vår tunge kompetanse og erfaring som uavhengig rådgiver i tilsvarende forhandlinger gjør at vi:

  • har inngående kjennskap til markedspris og er i stand til å forhandle bedre priser
  • kjenner standardavtalene til leverandørene som har mye som må endres før de dekker behovet for en fullgod avtale
  • utformer en mer nøyaktig og detaljert kontrakt for å redusere uoverensstemmelser og misfornøyde parter
  • sitter med spisskompetanse på hvilke kontraktselementer det er viktig å dekke under forhandlingene
  • har ferdige malverk som effektiviserer arbeidet og minimerer både kostnad og risiko
  • sørger for at juridiske og merkantile krav blir overholdt.

 

Trenger dere hjelp til kontraktsforhandlinger i forbindelse med innkjøp av lønns- / HR-system eller outsourcing av lønnstjenesten? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med.

 

Vi fastpriser våre tjenester

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av prosessen og har dere fulgt vår metodikk for behovskartlegging, kravspesifikasjon og tilbudsevaluering vil også våre tjenester knyttet til forhandlinger og kontrakt fastprises for å gi kunden maksimal trygghet.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer