Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Prosess- og løsningsarkitekt

Vi er erfarne løsningsarkitekter med lang fartstid som rådgivere og konsulenter i både større og mindre anskaffelses- og implementeringsprosjekter innen lønn og HR.

Vi er vant til å håndtere voksne utfordringer i prosjekter for store virksomheter med komplekse behov, der det kreves spesialistkunnskap på HR- / lønnsfaget og kunnskap om integrasjoner, i tillegg til tekniske- og funksjonelle løsninger. Vår oppgave er å dokumentere, forankre og ivareta kundens krav til funksjonalitet, brukervennlighet og struktur i forretningsprosessene i en lønns- og HR-løsning. Vi jobber i grensesnittet mellom kunde og leverandør og har gode referanser fra begge sider.


Hvorfor trenger dere en løsningsarkitekt?

Dette er noe som blir gjennomført i gjennomsnitt hvert 10. – 15. år ute hos de fleste bedrifter. Det er veldig uvanlig at kunden selv sitter med de riktige ressursene for håndtering av denne tidkrevende og ofte komplekse oppgaven. I større prosjekter trenger derfor de aller fleste bedrifter en innleid spesialist og løsningsarkitekt som kan:

  • påse at det ikke blir tatt valg som forringer kvaliteten på leveransen
  • sørge for at det ikke blir tatt beslutninger som går på bekostning av andre grupper og fagområder
  • utforme løsningskonsept, estimater og planer og som er ansvarlig for den tekniske leveransen
  • ta ansvar for at det totale systemet blir satt opp på en riktig måte

 

Med en løsningsarkitekt får du sikret kvaliteten i leveransen

 

Funksjonalitet og brukervennlighet

Det er vårt ansvar å sørge for at funksjonaliteten dekker de behov din bedrift har for å kunne få en effektiv løsning som enkelt kan integreres med bedriftens underliggende forretningssystemer.


Beskrivelser og dokumentasjon

Det er vårt ansvar å dokumentere og beskrive løsningen slik at alle involverte parter kan forholde seg til det området som angår dem og kontrollere at funksjonaliteten vi leverer er i overensstemmelse med deres behov.


Beslutningsforankring og eierskap

Det er også vårt ansvar å forankre de beslutninger som tas i prosjektgruppen og ledelsen, slik at ledelse og ansatte hos bedriften får eierskap til løsningen.


Prosjektledelse

I tillegg til å fungere som løsningsarkitekt kan vi også fungere som prosjektleder.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer