Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Prosjektledelse

Vi er eksperter på anskaffelses- og implementeringsprosjekter innen lønn og personal og kan levere prosjektledelse og prosjektadministrasjon på alle nivåer.

Et vellykket prosjekt krever god prosjektledelse og kompetanse på både tekniske, faglige, juridiske og økonomiske krav.

For store prosjekter forventer leverandøren flere tusen timer prosjektledelse. Med en konsulent som er ekspert på prosjektledelse innen lønn og HR på deres side vil dere redusere prosjektlederarbeidet da dette i stor grad ivaretas av oss. Da kan dere bruke tid på kjernevirksomheten og la oss gjøre det vi kan best.

 

Hvorfor velge oss som deres prosjektleder?

 • Vi har markedets tyngste erfaring med lønns- og HR-prosjekter
 • Vi har den faglige ekspertisen som kreves både for norske og internasjonale prosjekter
 • Vi sikrer at kontrakter, kvalitet kostnader og fremdrift overholdes.
 • Vi utarbeider nødvendig skriftlig materiale som plandokumenter, rapporter, møtereferater, prosjekthåndbok, testdokumenter, osv. basert på vårt store utvalg av malverk
 • Vi tar full kontroll, helt fra planleggingsfasen til prosjektgjennomføring, kvalitetssikring og evaluering i etterkant av prosjektet.

 

Eksempler der vi kan bistå med ekspertise innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon:

 • prosjektleder ved anskaffelse av HR- / lønnssystem eller tjeneste ved tjenesteutsettelse
 • prosessledelse
 • implementeringsledelse
 • revisjons- og internkontrolledelse
 • integrasjonsledelse
 • testledelse
 • konverteringsledelse
 • endringsledelse

 

Vi fastpriser våre tjenester

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av prosessen og våre tjenester som prosjektansvarlig og/eller prosjektleder fastprises for å gi kunden maksimal trygghet.

Vil dere ha hjelp til å lede små eller store prosjekt innen lønn og personal? Ta kontakt med oss for et hyggelig møte der vi kan diskutere deres behov etterfulgt av et uforpliktende tilbud.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer