Overskrift

Personvern

Brødsmulesti – Ikke rør!

Ingress

Vi i Martin Jonassen AS bruker Google Analytics som analyseverktøy på vår nettside. Dette verktøyet bruker cookies for å samle inn data. All informasjon som verktøyet lagrer er anonym og datagrunnlaget benyttes til å forbedre våre nettsider.

Brødtekst

Personvern

Der hvor vi gjennom kontaktskjema samlet inn brukerinformasjon som navn, arbeidsgiver og e-postadresse benyttes denne informasjonen kun til det formålet den samles inn for.

 

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt på e-post info@mj.no eller telefon 410 79 556.