Brødsmuletekst

Brødtekst

Martin Jonassen AS jobber 100 % uavhengig og sikrer at bedrifter jobber på best mulig måte og mest mulig effektivt innenfor HR – i henhold til lovverk, systemer og rutiner. HR Controlling avdekker rutiner og prosesser som ikke fungerer.

Er du helt sikker på at bedriften ikke har utfordringer med:

 • brudd på sikkerhetsrutiner innenfor lønns- og personalområdet?
 • ineffektive arbeidsrutiner eller prosesser innenfor HR?
 • underslag eller utroskap?
 • mangelfull rapportering?
 • feilaktige lønnsutbetalinger?
 • uforholdsmessig høye personalkostnader i bedriften?
 • svake anskaffelsesprosesser av HR-systemer?
 • ineffektiv ressursbruk på HR-avdelingen?
 • ufullstendige eller manglende ansettelseskontrakter?
 • manglende kontroll på outsourcet lønnstjeneste?

 

HR Controlling gir deg svarene du trenger

Det du kjøper av oss er et resultat - ikke en tjeneste. Vi avdekker hvordan bedriften kan bli mer effektiv og lønnsom. Bedriften kan spare penger på kvalitetssikring av refusjoner og pensjonsrapportering, gjennomføring av endringer som gir resultater samt ved å sørge for at prosesser, rapportering og rutiner fungerer.

 

Vi analyserer, rapporterer og reviderer:

 • Bedriftens HR-prosesser og personalrelaterte rutiner
 • HR-avdelingen
 • Lønningsfunksjonen
 • Integrasjoner mellom HR- og lønnsrelaterte systemer
 • Flyt og håndtering av masterdata
 • Anskaffelsesprosesser for HR-relaterte systemer
 • Kompetansekartlegging av hele lønningsfunksjonen og enkeltmedarbeidere
 • Outsourcet lønnstjeneste
 • Etterlevelse av krav til sikkerhet for persondata-opplysninger

 

Vi kan hjelpe bedrifter med:

 • Anskaffelse av nytt HR- og lønnssystem
 • Outsourcing av lønnstjenesten
 • Revisjon av lønnsfunksjonen og HR-avdelingen
 • Prosess- og løsningsarkitektur

 

Ønsker dere mer informasjon om HR-Controlling og hva det kan gjøre for dere? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller mer informasjon tilsendt på e-post.

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer