Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Integrasjonsanalyse HR og Lønn


Bedrifter har ofte behov for flere forskjellige systemer. Optimalt skal systemene kommunisere med hverandre, men dessverre er ikke alle systemer tilrettelagt for dette. Vi har den kunnskapen og erfaringen som kreves for å hjelpe dere til mest mulig effektiv integrasjon av lønns- og personaldata mellom systemer og påser at sikkerhet og kvalitet blir overholdt.

Vi har svært lang erfaring med integrasjoner mellom lønns- og personalsystemer og andre fagsystemer som krever lønns- og personaldata.

 

Vi hjelper dere med:

  • kartlegging av deres reelle system og integrasjonsbehov
  • vurdering av om integrasjonsmetodikken er kost- / nytteeffektiv
  • anbefaling av teknisk løsning innenfor integrasjon av HR- / lønnsrelaterte data (også de som ikke direkte er knyttet til personalsystemet).

 

Minimere risikoen og sikre kvaliteten i lønns- og HR-dataene

Vi bistår med lønnsfaglig, teknisk, juridisk og merkantil erfaring og forståelse slik at vi finner den funksjonalitet og de systemintegrasjoner deres selskap har behov for.  Systemintegrasjon kan være komplisert og ha høy risiko i prosjektet og krever erfaring, både i design- og utviklingsfasen. 

 

Vi tar ansvar både for nye og gamle grensesnitt og bistår normalt med:

  • detaljert spesifisering av integrasjoner mellom ulike systemer
  • policy og sikkerhet rundt personaldata
  • arkitektur og behovskartlegging
  • kvalitetssikring og verifisering av utviklet integrasjon

 

Vi kan hjelpe dere med gjennomføring av integrasjonsanalyse og lager integrasjonstegninger som visualiserer integrasjonene.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer