Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Internrevisjon av lønningsfunksjonen

For at en lønningsavdeling skal fungere optimalt kreves ryddige og effektive rutiner og en riktig fordeling av fagkunnskap, kompetanse og erfaring – vi kan hjelpe dere med å kartlegge muligheter og avdekke mangler i system og prosesser.

Vi kan utføre en revisjon av lønningsfunksjonen for å avdekke uhensiktsmessig arbeidsmetodikk og finne muligheter for prosessforbedringer. Dette kan spare bedriften for enorme summer hvert år og gi en umiddelbar ROI.

Internrevisjon er en uavhengig og objektiv funksjon som undersøker om dere har riktig systemstøtte, arbeidsflyt, organisering og kompetanse. Den kan også tilføye merverdi, store besparelser og forbedre organisasjonens drift innen lønn- og HR-faget.


En internrevisjon kan avdekke mulige risiko- og forbedringsområder

  • Har lønningsavdelingen tilstrekkelig kapasitet?
  • Innehar avdelingen riktig fagkunnskap og sitter kompetansen på riktig sted?
  • Er arbeidsrutinene effektive og er dagens lønnssystem godt nok?


Få full kontroll over lønningsfunksjonen ved å la oss:

  • ta en gjennomgang av lønningsavdelingen
  • se nærmere på arbeidsprosesser innen lønn og HR
  • gjennomføre en kompetansekartlegging
  • se på dagens systemutnyttelse
  • vurdere oppfyllelse av formalia – lover og regler


Vurderes tjenesteutsetting eller inhouse?

Vurderer dere en overgang fra tjenesteutsetting/outsourcing til inhouse lønningsfunksjon eller omvendt?

Da kan en internrevisjon hjelpe dere med kartlegging av de økonomiske, systemtekniske og faglige konsekvensene.

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av revisjonsprosessen.  Våre revisjoner fastprises alltid for å gi kunden maksimal trygghet.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer