Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Kompetansekartlegging Lønn

Vi kartlegger lønningsavdelingens fagkunnskap, kompetanse, karriereønsker og arbeidsrutiner for å finne best mulig utnyttelse av interne ressurser og gi dere mulighet til å fylle eventuelle «hull» i organisasjonen.

Selv om lønningsavdelingen innehar den nødvendige fagkunnskap og kompetanse er det slett ikke sikkert den blir utnyttet optimalt eller er riktig plassert i organisasjonen. Vi hjelper gjerne ditt selskap med en gjennomgang av lønningsavdelingens medarbeidere for å kartlegge forbedringspotensialer og skissere forslag til endringer for å forbedre både selskapets og lønningsavdelingens resultater.

 

Kartlegging av kompetanse og utviklingsbehov

Den riktige kompetansen i lønningsavdelingen og riktige ressurser på rett plass i organisasjonen kan spare bedriften for betydelige kostnader per år.

Kompetansekartlegging gjøres for å finne både formell og uformell kompetanse når bedrifter f.eks. ønsker å:

  • sikre en god lønningsfunksjon og optimalisere rutiner og prosesser
  • fylle riktig posisjon ved en nyansettelse eller et frafall
  • få interne ressurser på riktig plass i organisasjonen
  • avdekke faglige mangler og hull i kompetansen i lønningsavdelingen
  • finne mulige systemforbedringer for å minske manuelle oppgaver og tungrodde prosesser
  • foreta en organisasjonsendring

 

Kartleggingen resulterer i en fyldig rapport over våre funn med forslag til endringer og forbedringsområder. Opplysningene kan brukes av selskapet til å flytte om på, tilføre nye eller videreutvikle eksisterende ressurser og gi mulighet for den enkelte medarbeider til å utvikle seg i egen jobb.

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av kartleggingsprosessen og alle våre kompetanserevisjoner fastprises for å gi kunden maksimal trygghet. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat rundt vanlige utfordringer i lønnstjenesten med etterfølgende uforpliktende tilbud.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer