Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Revisjon tjenesteutsatt lønn

Lønnstjenesten er satt ut, men gjør leverandøren det han skal? Betaler dere riktig pris og blir lønnstjenesten levert i henhold til forventet kvalitet?

Vi kan utføre en revisjon av outsourcet lønnstjeneste for å avdekke uhensiktsmessig arbeidsmetodikk og mangler i leveransen. Dette kan spare bedriften for store summer hvert år og gi en umiddelbar ROI.

 

Martin Jonassen AS har lang erfaring med tjenesteutsettelse av lønn til forskjellige leverandører og vet hva en outsourcet lønnstjeneste skal inneholde og ikke minst hva den burde koste. Vi vet dessverre at tiltroen til leverandøren ikke alltid er så god som den burde være, at kommunikasjonen kan være for dårlig eller at ansvarsfordelingen kan være uklar. Vi kan hjelpe dere med å finne gode rutiner med tjenesteleverandøren samt sikre kvalitet på leveransen.

 

Tegn på rutinesvikt hos lønnstjenesteleverandøren

  • Dere får offentlige krav på medarbeidere som har fratrådt
  • AFP-regningen er unaturlig høy
  • Sykerefusjonen virker lav i forhold til tidligere
  • Sykefraværsstatistikken er ikke i tråd med det du oppfatter som korrekt
  • Ukorrekte eller manglende A-meldinger
  • Søknad om sykepengerefusjoner blir utsatt
  • Stikkprøver på pensjonsordningen viser ofte feil
  • Mangelfull rapportering

 

Gjennom intervjuer med begge parter, stikkprøver på rapportering og avstemminger mellom lønnssystemet og pensjonsordningen, innrapporterte A-meldinger eller andre hensiktsmessige kontroller avdekker vi uregelmessigheter og utarbeider en utførlig rapport å bygge videre på for å få rettet opp forholdet.

 

Vi har utviklet metoder og systemer for å sammenligne data fra flere kilder for maskinelt å identifisere mistenkeligheter som danner grunnlag for revisjoner og kontroller.

 

Vurderes tjenesteutsetting eller inhouse?

Vurderer dere en overgang fra tjenesteutsetting/outsourcing til inhouse lønningsfunksjon eller omvendt?

 

Da kan en internrevisjon hjelpe dere med kartlegging av de økonomiske, systemtekniske og faglige konsekvensene. Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av revisjonsprosessen.  Våre revisjoner fastprises alltid for å gi kunden maksimal trygghet.

 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

 

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer