Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Sikkerhetsanalyse persondata


Det er din plikt som bedrift å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveier. Vi kan hjelpe deg med å avdekke potensielle sikkerhetstrusler slik at dere får den kontroll over lønns- og personaldataene som kreves.

Vi kjenner til systemene i markedet, lover og regler innen lønn / HR og har lang erfaring i å gjenkjenne faresignaler. Vi kan hjelpe dere med gjennomføring av sikkerhetsanalyse i din bedrift for å avdekke eventuelle sikkerhetsbrudd og rutinesvikt.

 

Systemsikkerhet i dag
Selv om sikkerhet i Lønningsavdelingen alltid har hatt høyt fokus i bedriftene er det ikke lenger nok med låste arkivskap, brannsikre safer og diskrete medarbeidere. Det kreves i dag langt mer av sikringssystemer og –rutiner og selv da har vi ikke garanti for at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

 

Potensielle trusler mot datasikkerheten

Det er viktig at dere som bedrift kjenner til eventuelle trusler og er rustet til å håndtere dette.

Her er noen av punktene vi kan kontrollere ved en sikkerhetsanalyse:

  • systemsikkerhet
  • kartlegging av alle systemer som inneholder personopplysninger
  • IT-avdelingens og de ulike brukeres tilganger og tilgangsbegrensninger
  • underslag og menneskelig rutinesvikt
  • rutiner rundt håndteringen av personaldata og lønn
  • overholdelse av lover og policy
  • håndtering av backup

 

Analyse og rapporter - for både revisorer og bedriften direkte

Vi tilbyr både sikkerhetsrevisjoner på vegne av revisorer og for bedriften direkte.  Dere får detaljert rapportering av eventuelle avvik, hull eller brudd i sikkerheten for utbedring eller rene anbefalte forbedringer.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer