Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Leverandøroppfølging


Det gjøres oftest et grundig arbeid i forbindelse med nye avtaler med leverandører. Ofte glemmer man imidlertid å opprette en strategi og klare rutiner omkring oppfølging av leveransene slik at leverandørene beholder den samme gode kvaliteten som da avtalen først ble inngått.

Har du en eller flere leverandører av lønns- / HR-system eller lønnstjenester som du ikke er helt fornøyd med?

 

Vi hjelper dere med å sikre gode leveranser
Vi er en uavhengig rådgiver som kan bistå deres bedrift med å kontrollere at:

  • leverandørene holder hva de lover
  • leveransen blir gjennomført i henhold til avtale
  • de opprinnelige kravene som ble gjort gjeldende ved kontraktsinngåelse blir overholdt
  • endringsordrer med vurdering av omfang, korrekt prising, etc.

 

Har behovene blitt endret siden kontraktsinngåelse?
Det er veldig vanlig at det avdekkes nye behov eller at behovene endres underveis i et prosjekt.

Vi vurderer derfor også om:

  • kravspesifikasjoner trenger en fornyelse
  • leveranseprosessen bør endres
  • det er nødvendig med bytte av leverandør på et eller flere punkter

 

Ta kontakt med oss for en prat omkring dine spørsmål om eksisterende leveranser og hva vi kan bidra med for å sikre en god leveranse fra deres leverandører.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer