Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Lønns- og HR-medarbeider


Vi hjelper dere med vikar innen lønn og HR for en kortere eller lengre periode. Vi kan også hjelpe dere i en rekrutteringsprosess slik at dere finner den rette medarbeideren med de riktige kvalifikasjonene. Vi leier ut medarbeidere med lønns- og HR-kompetanse.


Leie lønnings- og eller HR-medarbeider for en periode
Hos oss finnes det dyktige medarbeidere som kan trå til i kortere perioder og hjelpe dere gjennom en kritisk fase eller erstatte en medarbeider i et prosjekt.

 

Det finnes perioder i løpet av året som krever mye av de tilgjengelige ressursene innen lønn og personal.  Spesielt gjør dette seg gjeldende ved store prosjekter som bytte av systemer eller større rutineendringer. Hos oss finner du kvalifisert og faglig dyktig personale som kan steppe rett inn i deres bedrift uten at det krever opplæring utover en rask innføring i ønskede arbeidsoppgaver.

 

Medarbeideren leies inn for nøyaktig det tidsrommet dere har behov for, for de dagene eller timene per uke som er nødvendig, eller for å løse en konkret oppgave en kortere periode som f.eks.:

 

  • en faglig sterk person som en erstatning eller bisitter til lederrollen
  • en faglig ressurs i et implementerings- eller outsourcingsprosjekt
  • en lønnings- eller HR-medarbeider, vikar på full- eller deltid

 

Hjelp til rekruttering av ny medarbeider
Det er dyrt å ansette feil person. Vil dere forsikre dere om at dere ansetter en person med riktig kompetanse som oppfyller de faglige kravene til stillingen?

 

Vi kan hjelpe dere i en rekrutteringsprosess og finne medarbeideren som passer inn i stillingen dere utlyser, uansett rolle, innen HR- og lønnsfaget.

 

  • Ny lønns- eller HR sjef
  • Ny lønns- eller HR medarbeider
  • Fagspesialist HR / lønn
  • Systemansvarlig HR / lønn

 

Vi kan også hjelpe dere med å kartlegge kompetansen hos dine medarbeidere for å finne akkurat hvilke kompetanseområder dere burde styrke i organisasjonen.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer