Brødsmulesti – Ikke rør!

Brødtekst

Oss som din HR-avdeling


Små og mellomstore bedrifter ser verdien av og ønsker nok å ha, en HR-funksjon hos seg, men er ofte ikke store nok til å kunne bemanne en egen HR-avdeling. Med et HR-avdelingsabonnement hos oss vil du kunne få svar på HR-relaterte spørsmål eller bistand til oppgaver som naturlig hører inn under personalavdelingen.

Er deres bedrift ikke stor nok til en HR-ressurs på heltid? Da kan du leie inn oss som deres egen HR-avdeling på timebasis eller som en abonnementstjeneste.

 

Små og mellomstore bedrifter trenger også en HR-ressurs
Oppgaver som lønn, pensjon, timeregistrering, sykefraværsadministrasjon, etc. blir gjerne håndtert av deres lønningsansvarlig eller regnskapstjenesten. Men andre administrative oppgaver som f.eks. ansettelsesprosesser, ansettelseskontrakter, arbeidsreglement og personalkonflikter blir ofte håndtert mer tilfeldig. Også innenfor HR og personaladministrasjon er det nødvendig med kompetanse uansett selskapets størrelse. Mindre og mellomstore virksomheter har ofte ikke økonomi til å ansette noen på fast basis, til tross for at behovet er der. Eller er det kanskje det ikke finnes nok personalrelaterte oppgaver til å fylle en hel stilling.

 

Lei inn oss som deres eksterne HR-avdeling
Vi har den faglige ekspertisen, nødvendig kunnskap om lover og regler og de malverkene en HR-avdeling trenger. Vi tilbyr funksjonen «Ekstern HR-avdeling» som abonnement eller på timebasis slik at du som bedriftsleder kan få den hjelp som er nødvendig til personalrelaterte spørsmål og oppgaver.

 

Vi kan støtte dere med svar og veiledning innen bl.a.:

  • lover og regelverk innen lønn- og personalsaker
  • arbeidsreglement og ansettelseskontrakter
  • spørsmål knyttet til arbeidsrett
  • rådgivning ved nedbemanningsprosesser
  • organisatoriske endringer
  • konflikthåndtering
  • pensjonsspørsmål
  • ledelsesrådgivning

 
Vi tar gjerne en uforpliktende prat med dere rundt deres behov og våre muligheter til å hjelpe dere.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og HR-systemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til ledelse av store internasjonale HR-prosjekter.
Les mer