Norges ledende HR-tekonologirådgivere siden 2004

Spesialister på systemer og prosesser

Martin Jonassen AS er Norges tyngste uavhengige spesialistrådgivning lønns-, HR- og personalsystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og HR-faget.

Over

30 % av store selskaper

…har benyttet våre tjenester.

Vi har bistått over 30 % av alle store norske selskaper når de har behov for å endre systemstøtten eller arbeidsprosessene sine innen HR og Lønn.

Om oss

System- og leverandøruavhengig rådgivning og bistand.

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung erfaring innenfor lønns- og personaldatasystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til prosjektledelse i store internasjonale HR-prosjekter.

Med lang erfaring fra både norske og internasjonale HR-prosjekter og med dyp fagkompetanse og teknisk forståelse tilbyr vi rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet i bedriften..

Våre tjenester

Anskaffelse av HR-/lønnssystem

Vi kartlegger, realitetsvurderer behov og er deres rådgiver fra start til slutt. Vi hjelper med å finne riktig teknisk løsning og gode prosesser tilpasset deres behov – uavhengig av om dere skal kjøpe system eller tjenester.

Outsourcing av lønn

Vurderer dere å sette ut lønnstjenesten eller skifte leverandør? Vi er den ledende uavhengig rådgiver som kan hjelpe dere når dere vurderer outsourcing av lønnstjenesten eller bytte av tjenesteleverandør.

Revisjon av lønnstjenesten

Vi utfører internrevisjon av outsourcet eller intern lønnstjeneste for å avdekke uhensiktsmessig arbeidsmetodikk og mangler i leveransen. Dette vil spare bedriften for store summer hvert år og gi en umiddelbar ROI.

Kurs og foredrag

For faglig påfyll og oppdatering innen teknologi på Lønn og HR, har vi både kursopplegg og foredragsholdere. Vi skreddersyr kurs eller foredrag til det som passer best for ditt formål og kommer gjerne med et forslag til opplegg.


Vi har de siste 19 årene kjørt HR- og lønnsprosjekter i 24 land, for de største selskapene i Norge. Her noen eksempler på bransjer.

Hva vi kan tilby

Vi kjenner styrker og svakheter hos alle leverandører i markedet. Med oss får du en trygghet i prosjektet i henhold til økonomi, fremdrift og kvalitet. Dere får like tung kompetanse på deres side av bordet som leverandørene har på sin.

Kravspesifikasjon

Med markedets største malverk utarbeider vi kravspesifikasjoner for alle HR- og lønnsrelaterte anskaffelser, uansett om det er tjenester eller systemer du skal anskaffe.

HR Controlling

HR Controlling er et spesielt konsept vi har bygget for å kartlegge uhensiktsmessige prosesser eller feil og uregelmessigheter i lønns- og HR-leveransene.

Prosjektledelse

I store HR-prosjekter forventer leverandøren flere tusen timer prosjektledelse. Med en ekspert på prosjektledelse innen lønn og HR på deres side vil vi ivareta dette behovet.

GDPR og Personvern

Vi tilbyr sikkerhetsanalyse på dine HR-data der vi kartlegger alle systemer, behov og behandlingsgrunnlag, og gir tydelige anbefalinger på håndtering av HR-data.

Løsningsarkitekter

Som spesialister på komplekse behov på HR- / lønnsfaget jobber vi med tekniske- og funksjonelle løsninger og opererer i grensesnittet mellom kunde og leverandør.

Integrasjonsanalyse

Mange systemer trenger HR-informasjon. Vi foretar analyse av integrasjoner mellom HR/Lønn og andre systemer med behov for HR-data og gir klare løsningsanbefalinger.

Kontakt oss

Book et raskt Teams-møte for å høre mer om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring vår kontortelefon, eller send oss en e-post:

Ring: +47 410 79 556
E-post: info@mj.no


Martin Jonassen AS tilbyr også…

Martin Jonassen AS er aktiv eier i flere andre selskaper og tilbyr HR-relaterte tjenester. To av disse tjenestene er:

Enkleste mikrolæringen tilgjengelig for lederadferd. Tren på vanskelige samtaler.
Lei markedets tyngste HR-kompetanse per sak for en effektiv håndtering.

Scroll to Top