Anskaffelse / Outsourcing

Anskaffe systemer eller tjenester innen HR og Lønn

Anskaffelse av nytt lønns- og HR-system eller outsourcing av lønnstjenesten

Enten dere vil kjøpe nytt HR- eller lønnssystem eller sette ut lønningsavdelingens oppgaver kan vi hjelpe dere med prosessen. Vi er uavhengige rådgivere som gir dere nødvendig trygghet og kvalitet i leveransen og prosessendringene.

Velg tryggheten som ligger i å leie den tyngste kompetansen på markedet.

Anskaffe tjenester eller systemer?

Vurderer dere outsourcing av lønnsfunksjonen, å anskaffe systemer eller endre måten dere jobber på? Vår kjernevirksomhet er å bistå nettopp i slike prosesser!

Vi kartlegger, realitetsvurderer og er deres rådgiver fra start til slutt. Vi hjelper med å finne riktig løsning og gode prosesser tilpasset deres behov – uavhengig av om dere skal kjøpe system eller tjenester.

La oss hjelpe dere med kartleggingen av deres behov innen lønn og HR.


Våre tjenester

Kravspesifikasjon

Vi kartlegger organisasjonens behov og kommer med klare anbefalinger på leveranseomfang. Deretter skriver vi kravspesifikasjoner på funksjonelle krav, integrasjonskrav, tekniske krav, SLA, personvernkrav og krav til prosjektgjennomføring. Alle dokumenter egner seg som vedlegg til alle kontraktsmaler som SSA, leverandørenes kontrakter eller våre spesialutarbeidede kontraktsmaler.

Anskaffelsesprosessen

Sammen med Kunden vil vi gå gjennom leverandørene i markedet og deres styrker og svakheter for å velge leverandører til prekvalifisering, gjennomføre RFP-prosesser, styrer anskaffelsesprosessen, lager tilbudsevalueringsmodeller, organiserer demo, case study, osv. Vi gjennomgår tilbud, evaluerer og sammenstiller dem slik at dere får et godt bilde av tilbudenes styrker, svakheter, funksjonalitet, økonomi og risiko.

Prosjektledelse

Med delvis «outsourcing» av prosjekteierskap tilbyr vi en unik tjeneste og setter rammene og er prosjektets kostnads-, fremdrift- og kvalitetsansvarlig, samt håndtering av konflikter og kontraktsoppfølging. I tillegg til tradisjonell prosjektledelse tilbys også testledelse med organisering og veiledning i testgjennomføring, utarbeide testmetodikk og testcaser, samordne feilmeldinger, vurdere, kategorisere og melde avvik ihht avtale.

Løsningsarkitekt

Vi tar ansvar for at systemet blir satt opp riktig og fungerer som en faglig ressursperson som deltar i workshops og diskusjoner rundt hvordan løsningen skal realiseres og kommer med klare anbefalinger. Vi vil være en aktiv pådriver for å klargjøre mål og omfang, kartlegge nåværende prosesser og identifisere forbedringspotensial blant de de prosessene som naturlig inngår i prosjektet.


Tryggheten ligger i den unike kompetansen

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung kompetanse innenfor lønns- og personaldatasystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til prosjektledelse i store internasjonale HR-prosjekter.

Med lang erfaring fra både norske og internasjonale HR-prosjekter og med dyp fagkompetanse og teknisk forståelse tilbyr vi rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet i bedriften.


Scroll to Top