Anskaffelse av nytt lønns- og HR-system eller outsourcing av lønnstjenesten

Brødsmulesti – Ikke rør!

Ingress

Enten dere vil kjøpe nytt HR- eller lønnssystem eller sette ut lønningsavdelingens oppgaver kan vi hjelpe dere med prosessen. Vi er uavhengige rådgivere som gir dere nødvendig trygghet og kvalitet i leveransen og prosessendringene.

Brødtekst

Anskaffelse / Outsourcing:

Anskaffe tjenester eller systemer?

Vurderer dere outsourcing av lønnsfunksjonen, å anskaffe systemer eller endre måten dere jobber på? Vår kjernevirksomhet er å bistå nettopp i slike prosesser!

 

Vi kartlegger, realitetsvurderer og er deres rådgiver fra start til slutt. Vi hjelper med å finne riktig løsning og gode prosesser tilpasset deres behov – uavhengig av om dere skal kjøpe system eller tjenester.

 

La oss hjelpe dere med kartleggingen av deres behov innen lønn og HR.

 

Noen eksempler på fordeler ved outsourcing:

  • spisset og riktig kompetanse
  • lavere risiko, klare lønnsrutiner og effektive prosesser
  • tilgang på backup-kompetanse
  • bedre kontroll på lovkrav og endringer
  • bedre tilpasset store organisatoriske endringer

 

Noen eksempler på fordeler ved å anskaffe nytt system og ha tjenesten selv:

  • større grad av fleksibilitet
  • enklere endringsprosesser
  • forståelse for kundespesifikke elementer og spesialkrav
  • klarere kommunikasjonslinjer
  • minsket behov for internkontroll/revisjoner