Revisjon og analyser

Revisjon og analyser innen HR og Lønn

Revisjon og analyser av system eller lønnstjeneste

Usikker på om din bedrift jobber på best mulig måte? Utnytter dere systemet etter best practice og er dere oppdatert med siste nytt iht. lovverk og rutiner?

Velg tryggheten som ligger i å leie den tyngste kompetansen på markedet.

HR Controlling

Vi gjennomfører uavhengig revisjon på alle nivåer av lønns- og HR-prosessene og dette er noe av det vi kan gjøre for deg:

  • analyse av arbeidsmetoder og -rutiner
  • kartlegging av ressursbruk og uhensiktsmessige prosesser
  • detaljert vurdering av kompetanse og kompetansegap i lønnstjenesten
  • revisjon og oppfølging av outsourcingsleverandør på lønnstjenester
  • vurdering og kartlegging av personopplysningshåndtering

Ønsker dere en internrevisjon av lønnings- eller HR-avdelingen slik den fungerer i dag, kan vi hjelpe dere. Vi gjenkjenner mulige risiko- og forbedringsområder gjennom intervjuer og analyser av dagens rutiner.

I forbindelse med omorganisering, rekruttering, prosessendringer eller mistanke om uregelmessigheter innenfor lønnsfunksjonen bistår vi med lang erfaring og metodikk for å kartlegge lønnskompetanse.


Våre tjenester

Revisjon av utsatt lønnstjeneste

Mange med tjenesteutsatt lønn er usikre på om lønnsarbeidet utføres korrekt eller optimalt. Vi har lang erfaring med både outsourcing og forskjellige leverandører og vet både hva lønnstjenesten skal inneholde, normale svakheter og hva den bør koste. Vi bidrar gjerne til gode rutiner som sikrer riktig kvalitet og pris på leveransen, eller en konsekvensanalyse ved flytting av tjenesten.

Integrasjonsanalyse

Med mange systemer som trenger HR-informasjon sliter mange med informasjonsflyten mellom systemene. Vi foretar en analyse av integrasjonen mellom lønns- og personaldatasystemene og alle andre systemer som har behov for HR-data og gir anbefalinger på tekniske løsninger. Som følge av en slik analyse får du et klart bilde av nåsituasjon og anbefalte endringsbehov.

Sikkerhetskontroll

Kravene til oppbevaring av data både på papir og elektronisk er i dag svært høye, både for å overholde lover og regler og ikke minst for å sikre mot ulovlig tilgang til sensitiv informasjon, data på avveie og rene tap av data. Vi tilbyr sikkerhetsanalyse på systemene dine rundt personaldata der vi kartlegger alle systemer og informasjonsflyten mellom dem, og kommer med tydelige anbefalinger.

Kompetansekartlegging

Om det er omorganisering, videreutdanning eller rekruttering som gjør at du føler et behov for kompetansekartlegging av din Lønns- eller HR-avdeling kan vi bistå deg med å se på eksisterende kompetansepool og vurdere behovet for ny kompetanse innen de forskjellige områdene HR og Lønn består av. Vi har egenutviklet en metodikk for kompetansekartlegging bestående både av tekologi og intervjumaler.


Tryggheten ligger i den unike kompetansen

Martin Jonassen AS er et uavhengig konsulentselskap med tung kompetanse innenfor lønns- og personaldatasystemer og arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget, i tillegg til prosjektledelse i store internasjonale HR-prosjekter.

Med lang erfaring fra både norske og internasjonale HR-prosjekter og med dyp fagkompetanse og teknisk forståelse tilbyr vi rådgivning til bedrifter som vurderer å bytte lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet i bedriften.


Scroll to Top