Revisjon og analyser av system eller lønnstjeneste

Børdmsmulesti – Ikke rør!

Ingress

Usikker på om din bedrift jobber på best mulig måte? Utnytter dere systemet etter best practice og er dere oppdatert med siste nytt iht. lovverk og rutiner?

Brødtekst

HR Controlling

Vi gjennomfører uavhengig revisjon på alle nivåer av lønns- og HR-prosessene og dette er noe av det vi kan gjøre for deg:

  • analyse av arbeidsmetoder og -rutiner
  • kartlegging av ressursbruk og uhensiktsmessige prosesser
  • detaljert vurdering av kompetanse og kompetansegap i lønnstjenesten
  • revisjon og oppfølging av outsourcingsleverandør på lønnstjenester
  • vurdering og kartlegging av personopplysningshåndtering

 

Ønsker dere en internrevisjon av lønnings- eller HR-avdelingen slik den fungerer i dag, kan vi hjelpe dere. Vi gjenkjenner mulige risiko- og forbedringsområder gjennom intervjuer og analyser av dagens rutiner.

I forbindelse med omorganisering, rekruttering, prosessendringer eller mistanke om uregelmessigheter innenfor lønnsfunksjonen bistår vi med lang erfaring og metodikk for å kartlegge lønnskompetanse.

 

Revisjon av utsatt lønnstjeneste

Mange med tjenesteutsatt lønn er usikre på om lønnsarbeidet utføres korrekt eller optimalt. Vi har lang erfaring med både outsourcing og forskjellige leverandører og vet både hva lønnstjenesten skal inneholde, normale svakheter og hva den bør koste. Vi bidrar gjerne til gode rutiner som sikrer riktig kvalitet og pris på leveransen, eller en konsekvensanalyse ved flytting av tjenesten.

 

Integrasjonsanalyse

Med mange systemer som trenger HR-informasjon sliter mange med informasjonsflyten mellom systemene. Vi foretar en analyse av integrasjonen mellom lønns- og personaldatasystemene og alle andre systemer som har behov for HR-data og gir anbefalinger på tekniske løsninger.

 

Sikkerhetskontroll

Kravene til oppbevaring av data både på papir og elektronisk er i dag svært høye, både for å overholde lover og regler og ikke minst for å sikre mot ulovlig tilgang til sensitiv informasjon, data på avveie og rene tap av data. Vi tilbyr sikkerhetsanalyse på dine personaldata der vi kartlegger alle systemer og informasjonsflyten mellom dem.

 

Har dere behov for å kartlegge prosesser, medarbeidere eller systemer? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med.